POLITIKA PRIVATNOSTI

2.1 Obavezne informacije na e-commerce prodajnom mestu

2.1.1. Osnovni podaci o firmi

Sognare pr Vladimir Krstić proizvodnja ostalog nameštaja

Adresa: Somborska 8 , 25250 Odžaci, RS

PIB 109141702

MB 63959987

2.1.2. Tačan opis ponuđenih roba i/ili usluga

Ponuda kao I opis proizvoda su distupni na  https://duseci.rs/

2.1.3. Izjava o konverziji :

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koristi operater platnih kartica, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Korisnik je saglasan sa tim da pristup internet stranici duseci.rs  ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen iz razloga kako rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran Sognare.

Hvala Vam na razumevanju.

2.1.4. Kontakt podaci – korisnički servis

info@sognare.rs
021/383-29-98
060/640-71-73
Ponedeljak-Petak 9:00 – 20:00
Subota 09:00-15:00
Nedelja: Zatvoreno

2.1.5. Dostava robe i eventualna ograničenja

Pakete šaljemo od ponedeljka do petka  od 8:00 do 12:00h.Post Express službom

Cene pošiljke izražene u dinarima su cene koje formira dostavaljač (PostExpress), Sognare kao pošiljalac ne može garantovati dole navedene tarife, tarife su informativnog karaktera i podložne su promenama:

do 0,5

350,00

preko 0,5 do 2

420,00

preko 2 do 5

550,00

preko 5 do 10

710,00

preko 10 do 20

980,00

otkup

70,00

Rok isporuke za preuzete pošiljke je do 19:00h prvog narednog radnog dana, izuzev za određena područja (manja ili udaljena mesta) za koje će kurirska služba dostavu vršiti u drugačijem roku po rasporedu vožnje i isporuka, kao i u svakom drugom slučaju više sile i događaja koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti. Rok isporuke takođe zavisi od dostupnosti artikla, ukoliko artikal nije dostupan, rok isporuke može biti do 45 radnih  dana od dana poručivanja.

Paketi koje pošaljemo u petak biće dostavljeni u ponedeljak ali postoji mogućnost i ranije – u subotu do 16:00h, u zavisnosti od opterećenosti kurirske službe koja ih dostavlja, u slučaju nepredviđenih okolnosti ili više sile, dostava može biti izvršena i nekog od narednih dana.

U slučaju praznika (Nova godina, Božić, Uskrs, 1. maj i td.) paketi će biti preuzeti prvog radnog dana kurirske službe nakon praznika.

Uz potvrdu porudžbine, svakom kupcu porukom šaljemo potvrdu porudžbine putem e-maila, sms-a ili pozivom na broja koji kupac unese u kontakt formu. Kurir je u obavezi da pokuša uručenje pošiljke dva puta. Kurir je odgovoran da pošiljku isporuči primaocu u neoštećenoj transportnoj ambalaži. Ukoliko je transportna ambalaža neoštećena, smatraće se da je pošiljka isporučena u ispravnom stanju. Ukoliko je transportna ambalaža oštećena, kurir je dužan da na licu mesta napravi zapisnik o oštećenju uz sugestiju kupca. Ukoliko kupac primi pošiljku sa oštećenjem ambalaže ili samog proizvoda, kupac preuzima odgovornost čime se smatra da je saglasan sa time da je pošiljka ispravna i uredno dostavljena.Nemamo organizovanu dostavu za inostranstvo putem posrednih dostavljača, robu van okvira Republike Srbije dostavljamo sopstvenim prevozom uz predhodno dogovorene uslove sa kupcem.

Hvala na razumevanju i strpljenju dok čekate svoje Sognare proizvode.

2.1.6. Politika reklamacija

REKLAMACIJE, SAOBRAZNOST I GARANCIJA

Poštovani potrošači,

u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) Sognare pr Vladimir Krstić ( u daljem tesktu: Sognare) odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dve) godine od datuma vaše kupovine ukoliko garantnim listom nije drugačuje predviđeno. Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti. Zakonska odgovornost Sognare ne postoji ako isporučena roba:

 • odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
 • ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
 • ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 • po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Izuzetno, ukoliko ste prilikom kupovine obavešteni o kraćem roku odgovornosti za saobraznost (polovna roba), period odgovornosti za nesaobraznost je godinu dana.

Sognare ne preuzima nikakvu odgovornost za podatke na računaru, hard disku ili bilo kom drugom uređaju koji služi za smeštanje podataka.

Garancija predstavlja izjavu proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava nego što je to propisano Zakonom. Dokumentacija za ostvarivanje prava po osnovu garancije se obično uručuje kupcu ukoliko nije u samom pakovanju proizvoda. Ukoliko davalac garancije predviđa da se za ostvarivanje prava mora registrovati ili ulogovati na određeni sajt, potrošač je dužan da postupi po uputstvima davaoca garancije, kako bi ostvario pravo na istu.

Za uređaje za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti (npr. ispravno funkcionisanje robe u periodu dužem od 2 godine) Sognare nije u obavezi da izda garantni list. Garancija predstavlja voljni korak izdavaoca (proizvođača ili trgovca) kojim on nudi posebne pogodnosti za potrošača, ali isključivo veće od zakonom predviđenih.

Uslove odgovornosti za skrivene nedostatke prema kupcima koji su pravna lica ili fizička lica koja robu pribavljaju radi obavljanja komercijalne delatnosti, i rokove za izjavljivanje reklamacija uređuje Zakon o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93, „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja i „Sl. glasnik RS“, br. 18/2020). Obratite pažnju prilikom kupovine da li je artikal namenjen komercijalnoj upotrebi, ili je isključivo predviđen za korišćenje u domaćinstvu.

Postupak reklamacije

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka lično u bilo kom od naših maloprodajnih objekata.

U svakom našem maloprodajnom objektu  potrošač se može obratiti  zaposlenoj osobi radi reklamacije. Zaposleni u maloprodajnom objektu su dužni da reklamaciju evidentiraju i proslede na dalju obradu osobi zaduženoj za reklamacije.

Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, garancioni list, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini, kao i da preda artikal u bilo kom maloprodajnom objektu ili magacin Sognare u Veterniku. Pre predaje artikla na reklamaciju potrebno je upakovati proizvod kao zaštitu od vlage, prasine I eventualnih oštećenja. Ukoliko je nešto naknadno kupljeno i ugrađeno u sam uređaj, dužni ste da to predočite prilikom izjavljivanja reklamacije.

Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe do servisa.

Napomena: Obratite pažnju na uslove koje proizvođač propisuje u garantnom listu izdatom za ispravno funkcionisanje robe u periodu dužem od 2 (dve) godine, jer je moguće da kao poseban uslov koji kupac mora da poštuje bude navedeno i čuvanje ambalaže ili registracija na sajtu.

Prilikom izjavljivanja reklamacije u toku perioda odgovornosti za nesaobraznost treba da se izjasnite o Vašem zahtevu za rešavanju iste. Prema odredbama Zakona o zaštiti potrošača imate pravo da birate da li će se nesaobraznost otkloniti opravkom ili zamenom. Ukoliko nije moguće otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom, odnosno ukoliko bi to predstavljalo nesrazmerno opterećenje za prodavca, imate pravo da zahtevate umanjenje cene ili raskid ugovora o prodaji.

U periodu od 6 meseci od kupovine robe imate pravo da birate da li će se nesaobraznost otkloniti zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavite da raskidate ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Ukoliko reklamaciju ulažete nakon isteka perioda odgovornosti za nesaobraznost, ističete zahtev u skladu sa garantnom izjavom koju posedujete.

Nakon što izjavite reklamaciju na jedan od predviđenih načina i dostavite dokaz o kupovini i uređaj, dobićete pisanu potvrdu ili elektronskim putem će vam biti potvrđen prijem reklamacije, odnosno saopšten broj pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija. Nakon toga Sognare o svom trošku, iz maloprodajnog objekta, šalje reklamiranu robu u ovlašćeni servis koji je jedini merodavan da proceni da li je roba saobrazna ugovoru ili nije. Ako se reklamacija ulaže za veće proizvode, Sognareće izaći na teren radi utvrđivanja nesaobraznosti i eventualne popravke u mestu u kojem se nalazi maloprodaja Sognare. Ukoliko se reklamacija proiuvoda evidentira da je proizvod van mesta u kojima postoji maloprodajni objekat ili magacin Sognare, kupac je dužan da proizvod o svom trošku dostavi do istog.Nakon prijema nalaza od strane servisa, a u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskm putem ćemo vam odgovoriti na izjavljenu reklamaciju.

U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 45 dana od dana podnošenja reklamacije. Proizvode pristigle sa servisa, a za koje je reklamacija prihvaćena, Sognare vraća potrošaču. Potrošač je dužan da svoj uređaj preuzme ili omogući njegovo dostavljanje najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da je roba popravljena i spremna za preuzimanje – isporuku. Nakon isteka tog perioda smatraće se da se potrošač na nesumnjiv način odrekao prava svojine na robu, te ista prelaze u svojinu Sognare, u skladu sa Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa („Sl. list SFRJ“, br. 6/80 i 36/90, „Sl. list SRJ“, br. 29/96 i „Sl. glasnik RS“, br. 115/2005 – dr. zakon).

Ako se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost ili neadekvatnog korišćenja), potrošač snosi troškove slanja robe na servis, a troškove dijagnostike reklamacije preuzima Sognare.

Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Sognare potrošač gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke. Za servis možete kontaktirati koristnički servis putem sajta duseci.rs

Sognare će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o servisu posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.

Ukoliko reklamacija potrošača bude odbijena, potrošač ima mogućnost da u roku od godinu dana od dana izjavljivanja reklamacije pokrene vansudski postupak rešavanja potrošačkog spora pred nadležnim telom, imenovanim od strane Ministarstva trgovine, u skladu sa Zakonom.

 Za sve eventualne sudske sporove u vezi robe koju ste  kupili u prodajnim objektima Sognare ili online shop-u www.duseci.rs, nadležan je sud u Novom Sadu.

Mail adresa za prijem predloga za pokretanje postupka vansudskog rešavanja spora i ostalih zahteva koji se odnose na taj postupak je info@sognare.rs.

 

2.1.7. Zaštita privatnosti korisnika

Sognare pr Vladimir Krstić, pib 109141702, sa sedištem u Somborskoj br 8 u Odžacima (u daljem tekstu Sognare ili “mi”) ceni Vašu privatnost i posebno vodimo računa o bezbednosti Vaših podataka o ličnosti. Upravo iz tih razloga ovom Politikom privatnosti na transparentan i lako razumljiv način želimo da Vas informišemo o prikupljanju, upotrebi, prirodi i obimu obrade Vaših ličnih podataka od strane Sognare

Ovde se nalaze informacije o svim podacima koje prikupljamo o Vama, prilikom različitih vidova saradnje, posebno podaci koje prikupljamo kada pristupite našoj internet stranici www.duseci.rs, kada se odlučite da kupujete online naše proizvode kao gost.

Podaci o ličnosti su svi podaci koji se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na Vas kao fizičko lice. Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu Vaših ličnih podataka primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), u daljem tekstu ,,Zakon”).

U slučaju da naš sajt sadrži likove ka drugim internet stranicama, molimo Vas da se adekvatno upoznate sa politikama privatnosti koje se nalaze na tim internet stranicama i načinom na koji ta lica obrađuju podatke o Vama. Imajte u vidu da Sognare nema nikakvu kontrolu nad sadržajem drugih internet stranica, te zbog toga ne možemo biti odgovorni za zaštitu Vaše privatnosti kada posećujete druge sajtove.

 1. Na koji način prikupljamo Vaše lične podatke i po kom pravnom osnovu?
 2. Koje podatke prikupljamo od Vas?

2.1. Kupovina/porudžbina u Sognare prodavnici/web sajtu/aplikaciji

2.2. Kontaktiranje sa Sognare – različite vrste upita (e mailom, telefonom, putem društvenih mreža)

2.3. Marketinške svrhe – prijava za kontaktiranje i dobijanje obaveštenja o aktuelnoj ponudi i promocijama – Newsletter i kampanje putem broja telefona

2.4. Promotivne radnje, nagradne igre, sponzorstva

2.5. Profilisanje

2.6. Poseta internet stranice

2.7. Korišćenje kolačića

2.8. Google analitika

2.9. Društvene mreže

2.10. Video nadzor

 1. Ko ima pristup Vašim podacima?
 2. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?
 3. Podaci o maloletnim licima
 4. Bezbednosne mere
 5. Koja prava imate kao lice na koje se podaci odnose?
 6. Stupanje na snagu i izmene Politike privatnosti

1. Na koji način prikupljamo Vaše lične podatke i po kom pravnom osnovu?

Sve informacije koje prikupljamo dobijamo direktno od Vas, kada naručite određene proizvode ili usluge, popunite određeni formular ili kada prikupimo podatke putem bezbednosnih kamera u našim maloprodajnim objektima.

Sve Vaše lične informacije tretiraju se kao strogo poverljive, a Sognare i/ili naši pouzdani partneri ih čuvaju na adekvatan način.

U skladu sa važećim zakonodavstvom, koje reguliše zaštitu ličnih podataka, možemo da obrađujemo Vaše lične podatke po sledećim pravnim osnovima:

 • kada nam je obrada Vaših ličnih podataka potrebna za zaključenje i ispunjenje ugovora kome pristupate;
 • kada nam je obrada Vaših ličnih potrebna za ispunjenje određenih zakonskih obaveza (ovde spadaju naročito podaci koje čuvamo zbog poreskih obaveza);
 • kada za obradu Vaših podataka imamo legitiman interes, osim ukoliko su nad tim interesima pretežniji Vaši interesi ili osnovna prava i slobode;
 • kada ste nam za obradu Vaših ličnih podataka dali saglasnost za određenu svrhu obrade, pri čemu u svakom trenutku imate pravo da datu saglasnost povučete;

Obavezno je dostavljanje samo onih ličnih podataka koje prikupljamo za ispunjenje određenih zakonskih obaveza.

Dostavljanje ličnih podataka po svim ostalim pravnim osnovima je dobrovoljno, ali napominjemo da ukoliko nam uskratite ove podatke, u određenim situacijama možda nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo određene usluge (kao što je na primer dostava proizvoda na kućnu adresu ili slanje newsletter-a preko e-mail adrese).

Napominjemo da se svi navedeni pravni osnovi primenjuju u zavisnosti od svrhe za koju prikupljamo Vaše podatake, a o čemu ćemo Vas obavestiti u svakom konkretnom slučaju. Više o svrsi i vrsti podataka koje prikupljamo možete pogledati u odeljku „Koje podatake prikupljamo od Vas?“

2. Koje podatke prikupljamo od Vas

Sognare prikuplja nekoliko kategorija ličnih podataka, a u zavisnosti od konkretnog zahteva korisnika/kupaca.

2.1. Kupovina/porudžbina u Sognare prodavnici/web sajtu/aplikaciji

Kada obavite kupovinu u Sognere prodavnici, putem web sajta ili mobilne aplikacije, u zavisnosti od slučaja, od Vas se može tražiti da ostavite određene podatke o ličnosti koji su neophodni za zaključenje ugovora o prodaji na daljinu, kreiranje porudžbine ili radi ispunjenja obaveza iz ugovora o prodaji – realizaciji isporuke, naplate i prijema robe.

U slučaju kupovine u Sognare prodavnicama za isporuku robe na kućnu adresu potrebni su nam sledeći podaci:

– ime i prezime;

– broj telefona;

– adresa (grad, ulica i broj, poštanski broj, broj stana i sprat)

Kada koristite naše usluge kupovine online putem web sajta, pored navedenih podataka dodatno nam je potreban i podatak o Vašoj e-mail adresi, kako bi potvrdili kupovinu i poslali Vam porudzbenicu.

Ukoliko vršite online plaćanje kako bi osigurali sigurnu kupovinu prikupljamo i podatke o izvršenoj transakciji.

Online kupovinu možete realizovati iako niste registrovani na sajtu Sognare, odnosno kao gost.

Kupovinu možete izvršiti i putem poziva našeg kontakt centra. U tom slučaju obavezno prikupljamo podatke o imenu i prezimenu, broju telefona, adresi (grad, ulica i broj, poštanski broj, broj stana i sprat), e-mail adresi.

Podatke prikupljene na ovaj način koristimo isključivo radi zaključenja i izvršenja ugovora o prodaji na daljinu, što obuhvata upravljanje i praćenje porudžbina, komunikaciju sa Vama, kao i postupanje u slučaju prigovora ili opomene.

Kako bismo se postarali da proizvodi koje kupite od nas budu dostavljeni na tačnu adresu, Vaše podatke delimo sa našim eksternim partnerima, a u cilju pružanja odgovarajućih usluga (npr. Vaše ime, adresa isporuke). Više o našim partnerima pogledajte u odeljku „Ko ima pristup Vašim podacima?“

2.2. Kontaktiranje sa Sognare – različite vrste upita (kontakt e mailom, telefonom, putem društvenih mreža ili web sajta)

U zavisnosti od načina na koji ste stupili u kontakt sa nama, kao i vrste upita, možemo da prikupljamo Vaše podatke o imenu, prezimenu, broju telefona, adresi e-pošte, kao i ostale informacije koje ste razmenili sa nama, a koje su u vezi sa Vašim upitom.

Možete da kontaktirate sa nama i kada želite da obavite kupovinu putem telefona. U tom slučaju obrađujemo Vaše podatke, kako je to navedeno u odeljku 2.1. ove Politike Privatnosti.

U situaciji kada ste prihvatili Politiku privatnosti, Sognare zadržava pravo da, na osnovu legitimnog interesa, povremeno pošalje putem e-maila anketu, sa ciljem poboljšanja naših usluga i Vašeg korisničkog iskustva.

2.3. Marketinške svrhe – prijava za kontaktiranje i dobijanje obaveštenja o aktuelnoj ponudi i promocijama – Newsletter i kampanje putem broja telefona

Postoji nekoliko načina da se prijavite za slanje promotivnih ponuda od strane Sognare:

Prilikom ostavljanja ovih podataka možete dobrovoljno prihvatiti i našu celokupnu Politiku privatnosti u kom slučaju se saglašavate da prikupljamo Vaše interakcije (reklamacije, kupovine, pozivanje kontakt centra i sl.) sa Sognare radi unapređenja korisničkog iskustva i slanja personalizovanih ponuda.

Ukoliko želite da Vas kontaktiramo i da primate naša obaveštanje o aktuelnim ponudama i promocijama, na našem web sajtu u svakom trenutku možete ostaviti sledeće podatke na dnu stranice:

 • broj telefona – ako su u pitanju obaveštenja i ponude putem sms-a, mobilnih aplikacija (Viber, WhatsApp) i našeg info centra.
 • adresu e-pošte ako su u pitanju obaveštenja i ponude putem newsletter-a.

Sognare će Vam i prilikom registracije, odnosno kreiranja profila na internet stranici/mobilnoj aplikaciji, ponuditi uslugu slanja obaveštenja o aktuelnim ponudama i promocijama na mail, broj telefona putem sms-a, ili mobilnih aplikacija (Viber, WhatsApp) i našeg info centra i tom prilikom pored podataka koje ostavljate prilikom registracije, dodatno možete da prihvatite slanje promotivnih ponuda.
Ova polja nisu obavezna, tako da je moguće kreiranje profila i bez prihvatanja slanja promotivnih ponuda.
Ukoliko se niste prijavili za slanje promotivnih ponuda prilikom registracije, u svakom trenutku možete pristupiti Vašem profilu i u sekciji „obaveštenja“ označiti da želite da primate obaveštenja na mail, putem sms-a, mobilnih aplikacija (Viber, WhatsApp) i našeg kontakt centra.

Ukoliko želite da primate naša obaveštenja koja se odnose na posebne ponude (npr. Black Friday) ili kada želite da učestvujete u nekoj nagradnoj igri, Sognare nudi i privremene forme prijave za promotivne ponude. Tom prilikom, u zavisnosti od forme, ostavljate podatke samo za tu svrhu, osim ukoliko ne postoji i opcija da se prijavite za stalna obaveštenja putem e-mail adrese i/ili putem sms-a, mobilnih aplikacija (Viber, WhatsApp) i našeg kontakt centra.
U tom slučaju Vaši podaci će biti sačuvani za navedenu svrhu i nakon ispunjenja svrhe ili u slučaju povlačenja saglasnosti pre ispunjenja svrhe, Vaši podaci će biti trajno obrisani.

Ukoliko pokrenete interakciju na Sognare chatu takođe postoji opcija da se prijavite za newsletter. Ova opcija nije obavezna i interakciju sa Sognare timom možete da ostvarite i bez prijave na newsletter.

Vašu saglasnost za prijem obaveštenja o aktuelnoj ponudi i promocijama možete da opozovete u svakom trenutku, u tom slučaju ćemo prestati da Vam šaljemo promotivne ponude. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Nezavisno od načina na koji ste se prijavili za prijem obaveštenja, Vašu saglasnost možete opozvati putem opcije odjava koja se nalazi u dnu svakog mail-a ili direktno slanjem poruke kroz sms, mobilne aplikacije (Viber, WhatsApp) ili prilikom poziva našeg info centra, ukoliko ste saglasnost dali za ovakav vid obaveštenja.

Ukoliko imate kreiran profil na našem sajtu, Vašu saglasnost možete opozvati i putem Vašeg kreiranog profila u sekciji „obaveštenja“, tako što ćete odčekirati opciju za slanje promotivnih ponuda. Opciju prijave i odjave na Vašem profilu možete koristiti u svakom trenutku, a mi ćemo postupati u skladu sa Vašim zahtevima.

Obaveštavamo Vas da u slučaju za slanje newslettera/poruka preko mobilnih aplikacija/sms/poziva putem kontakt centraangažujemo eksterne partnere u cilju izvršenja ovih usluga može da dođe do prenosa Vaših podataka tim licima. Više o našim parterima pogledajte u odeljku „Ko ima pristup Vašim podacima?“

2.4. Promotivne radnje, nagradne igre, sponzorstva

Za potrebe učestvovanja u nagradnim igrama, sponzorstva ili sprovođenja promotivnih radnji, prikupljamo podatke, u skladu sa pravilima za svaku aktivnost ponaosob.

Za prijavu učesnika potrebno nam je Vaše ime i prezime, a u zavisnosti od konkretnih pravila igre, datum rođenja i kućna adresa i brtelefona. Ukoliko ste dobitnik nagrade čija vrednost prevazilazi iznos propisan poreskim propisima, dodatno potreban nam je i Vaš JMBG. Prilikom prikupljanja ovih podataka, u svakom konkretnom slučaju informisaćemo Vas o vrsti, svrsi obrade ovih podataka, kao i o Vašim pravima.

S obzirom da se prilikom prijave na konkurs, nagradnu igru i sl. saglašavate sa pravilima koje propiše organizator, navedene podatke prikupljamo isključivo na osnovu Vaše saglasnosti.

Svi podaci prikupljeni za potrebe ovih događaja čuvaju se do završetka događaja, nakon čega se podaci o svim učesnicima brišu, osim onih podataka o dobitnicima čije je čuvanje neophodno u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

2.5. Profilisanje

U slučajevima kada šaljemo ili prikazujemo obaveštenja ili sadržaj koji su personalizovanog karaktera, možemo koristiti pojedine postupke koji su označeni kao „profilisanje” (odnosno, bilo koji oblik automatizovanog procesa obrade ličnih podataka koji se sastoji iz korišćenja prikupljenih podataka o ličnosti kako bismo procenili određene lične aspekte koji su u vezi sa fizičkim licem, konkretno, da bismo analizirali ili predvideli aspekte koji se tiču ličnih afiniteta konkretnog fizičkog lica, njegovog interesovanja, ekonomskog položaja, ponašanja, lokacije, pouzdanosti ili kretanja).

Na osnovu svoje analize, šaljemo ili prikazujemo obaveštenja i/ili sadržaj koji je skrojen tačno prema Vašim interesovanjima/potrebama.

Ove podatke obrađujemo isključivo na osnovu Vaše saglasnosti.

2.6. Poseta internet stranice

Uz Vašu saglasnost, beležimo Vaše ponašanje kao korisnika naše internet stranice duseci.rs, mobilnih aplikacija i newslettera. Ocena ponašanja korisnika podrazumeva pre svega podatke o odeljcima na kojima se zadržavate i na linkove, koje tamo koristite. Na taj način kreiramo personalizovane korisničke profile sa Vašim ličnim podacima i/ili sa podatkom o Vašoj e-mail adresi kako bismo omogućili kreiranje reklamne ponude od strane Tehnomanije u obliku newslettera, on-site reklame i štampanog materijala, prilagođene Vašem ličnom interesovanju i time poboljšamo našu ponudu.

Sognare obrađuje Vaše podatke prilikom posete ove internet stranice, prilikom korišćenja aplikacija i drugih platformi. Tom prilikom se razmenjuju različiti podaci između Vašeg uređaja i našeg servera, pri čemu može da se radi o podacima o ličnosti. Podaci prikupljeni na taj način se, između ostalog, koriste za optimizaciju naše internet stranice ili u svrhu prikazivanja reklama u pretraživaču Vašeg uređaja.

Prilikom posete naše internet stranice, pretraživač koji koristite na Vašem uređaju će automatski i bez Vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice:

– IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu,

– datum i vreme pristupa,

– ime i URL preuzete datoteke,

– internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (referrer URL),

– pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i ime Vašeg provajdera.

Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u svrhe:

– obezbeđivanja uspostavljanja nesmetane veze,

– obezbeđivanja komfornog korišćenja naše internet stranice/aplikacije,

– procene bezbednosti i stabilnosti sistema.

Ukoliko ste u Vašem pretraživaču, u operativnom sistemu ili u drugim podešavanjima Vašeg uređaja prihvatili tzv. geolokaciju, odnosno dali svoj pristanak, ovu funkciju koristimo kako bismo Vam ponudili individualne usluge na osnovu Vaše trenutne lokacije (na primer, lokaciju najbliže prodavnice). Podatke o lokaciji obrađujemo isključivo u navedenu svrhu.

Pravni osnov za obradu IP adrese je legitimni interes, koji proizlazi iz gore navede svrhe obrade podataka, budući da je to tehnički uslov za funkcionisanje sajta. Ove podatke ne prenosimo trećim licima. Podaci se čuvaju privremeno i to za vreme posete stranici, a zatim se automatski brišu. Nakon što napustite našu internet stranicu, podaci o geolokaciji se brišu.

2.7. Korišćenje kolačića

Na našoj internet stranici koristimo takozvane kolačiće. Kolačići su male datoteke koje se prilikom posete naše internet stranice čuvaju na Vašem uređaju (laptop, tablet, smartphone itd.). Kolačić ne sadrže viruse, trojance ili druge zlonamerne softvere. U kolačićima se čuvaju informacije koje se dobijaju u vezi sa uređajem koji koristite. Međutim, to ne znači da smo upoznati sa Vašim identitetom. S jedne strane, korišćenje kolačića služi da Vam poseta internet stranici bude prijatnija. Mi koristimo takozvane kolačiće sesije kako bismo prepoznali da ste određene delove naše stranice već posetili ili da ste već prijavljeni na svom korisničkom nalogu. Oni se automatski brišu nakon što napustite našu internet stranicu. Pored toga, koristimo i privremene kolačiće koji se određeno vreme skladište na Vašem uređaju. Kada ponovo posetite našu internet stranicu, automatski se prepoznaje da ste već bili na stranici i koja podešavanja ste postavili, tako da ove radnje nećete morati da ponovite.

S druge strane, kolačiće koristimo kako bismo statistički evidentirali korišćenje naše internet stranice, i to u cilju optimizacije ponude i prikaza informacija koje su prilagođene Vašim interesovanjima. Ovi kolačići nam omogućavaju da Vas automatski prepoznamo kada ponovo posetite našu internet stranicu. Ovi kolačići se automatski brišu nakon 5 godina, s tim da ih Vi uvek možete obrisati ručno na Vašem računaru.

Većina pretraživača automatski prihvata kolačiće. Međutim, možete da podesite Vaš pretraživač tako da se na Vašem računaru ne čuvaju kolačići ili da se uvek pojavljuje poruka pre nego što se kreira novi kolačić. Ipak, potpuno onemogućavanje kolačića može da znači da ne možete da koristite sve funkcije naše internet stranice.

Kolačići su informacije koje neka veb-stranica koju posećuješ šalje tvom računaru, pametnom telefonu ili tabletu u svrhu poboljšavanja tvog korisničkog iskustva i potreba.

Poštujemo tvoju privatnost i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti smo u obavezi da obezbedimo tvoj pristanak pre slanja kolačića.

Ukoliko blokiraš kolačiće, i dalje možeš da pristupaš našem sajtu i pregledaš sadržaj, ali postoji mogućnost da određeni segmenti sajta neće najbolje funkcionisati. Važno je i da znaš da u svakom trenutku možeš promeniti postavke svog internet pretraživača i da imaš mogućnost da biraš da li ćeš čuvati kolačiće ili ne.

Takođe, upravljanje kolačićima i promene podešavanja koje se odnose na prihvatanje ili isključivanje prethodno prihvaćenih kolačića možeš izvršiti u okviru tvog profila, u sekciji Privatnost.

Ukoliko želiš da saznaš više o svim vrstama kolačića koji se koriste na našem sajtu, detaljnije informacije možeš pročitati u produžetku ili u specifikaciji kolačića.

 • Obavezni kolačići

Ovi kolačići su ključni za pravilno funkcionisanje veb-sajta i ne mogu da se isključe u našim sistemima.

Imaš mogućnost da svoj pretraživač podesiš tako da blokira ove kolačiće ili te upozorava na njih, ali u tom slučaju je moguće da određeni delovi sajta neće ispravno funkcionisati. Obavezni kolačići ne čuvaju nikakve informacije koje bi omogućile tvoju ličnu identifikaciju.

 • Statistički kolačići

Ovi kolačići beleže različite statističke podatke i omogućavaju nam da beležimo broj poseta veb-sajtu i analiziramo saobraćaj i promet sa ciljem merenja i unapređivanja funkcionisanja sajta. Zahvaljujući njima možemo da saznamo kako se posetioci kreću po sajtu i koje su stranice najviše posećene.

Podaci koje prikupljaju ovi kolačići su anonimni. Ukoliko ne dozvoliš ove kolačiće, nećemo moći da znamo kada posećuješ naš sajt, niti da pratimo njegovo funkcionisanje

 • Marketing kolačići

Mogu biti postavljeni na naš veb-sajt od strane partnerskih sajtova za oglašavanje. Oni se koriste kako bi se kreirao profil tvojih interesovanja i navika, a sve u cilju prikazivanja adekvatnih reklama na drugim sajtovima.

Kako se mogu obrisati kolačići?

Sve postavke kolačića i informacije o istim možeš pronaći u podešavanjima tvog internet pretraživača ili klikom na „Pomoć”. Više o brisanju kolačića, možeš pročitati ovde.

Koju korist ti imaš ukoliko prihvatiš kolačiće?

Uređaj koji koristiš, pametni telefon, laptop, desktop računar ili tablet, pamte sve informacije koje su unete, tako da sledeći put kad se vratiš na neki veb-sajt nećeš morati da ih ponovo unosiš.

Sadržaj se prilagođava tvojim preferencijama i plasiraju ti se informacije u skladu sa tvojim profilom.

Dobijaćeš promocije i specijalne akcije koje odgovaraju tvojim navikama kupovine.

Trenutno koristimo sledeće kolačiće na ovom sajtu:

 • Google Analytics: Koristimo Google Analytics kako bi analizirali saobraćaj na sajtu i ponašanje korisnika. Google Analytics postavlja kolačiće koji prikupljaju informacije o vašem uređaju i vašoj aktivnosti na našem sajtu. Ove informacije se koriste kako bi se unapredio naš sajt i stvorilo bolje korisničko iskustvo.
 • Google Ads: Koristimo Google Ads kako bi vam prikazali relevantne oglase na osnovu vaših interesa i ponašanja na našem sajtu. Google Ads postavlja kolačiće koji prikupljaju informacije o vašem uređaju i vašoj aktivnosti na našem sajtu. Ove informacije se koriste kako bi se prikazali oglasi koji su vam verovatnije relevantni.
 • Facebook Pixel: Koristimo Facebook Pixel kako bi pratili konverzije iz Facebook oglasa, optimizovali oglase na osnovu prikupljenih podataka i ponovo ciljali oglase na ljude koji su već posetili naš sajt. Facebook Pixel postavlja kolačiće koji prikupljaju informacije o vašem uređaju i vašoj aktivnosti na našem sajtu. Ove informacije se koriste kako bi se unapredila naša Facebook reklamiranje i stvorilo bolje korisničko iskustvo.
 • Lucky Orange: Koristimo Lucky Orange kako bi razumeli kako posetioci interaguju sa našim sajtom, uključujući koje stranice posećuju i koliko dugo posetioci provode na svakoj stranici. Lucky Orange postavlja kolačiće koji prikupljaju informacije o vašem uređaju i vašoj aktivnosti na našem sajtu. Ove informacije se koriste kako bi se unapredio naš sajt i stvorilo bolje korisničko iskustvo.

2.8. Google analitika

Za potrebe prilagođavanja dizajna i stalnog poboljšavanja naših internet stranica, koristimo takozvani Google Analytics – uslugu za veb analitiku koju pruža Google Inc. („Google“). U tom kontekstu se kreiraju pseudonimizovani korisnički profili i koriste se kolačići. Kolačići generišu sledeće informacije o Vašem korišćenju ove internet stranice:

– tip/verzija pretraživača,

– operativni sistem koji se koristi,

– referrer URL (prethodno posećena stranica),

– hostname računara sa kog se pristupa (IP adresa),

– vreme upita servera

Podaci se koriste za evaluaciju korišćenja naše internet stranice, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima na stranici i za pružanje drugih usluga vezanih za korišćenje stranica i korišćenje interneta. Podaci se obrađuju u svrhu istraživanja tržišta i prilagođavanja ovih internet stranica. IP adrese su anonimizovane, tako da nije moguće utvrditi identitet (takozvani IP maskiranje). Ni pod kojim uslovima Vaša IP adresa neće biti povezana sa drugim podacima Google-a

Više informacija o zaštiti podataka u vezi sa Google Analytics potražite na internet stranici Google Analytics

2.9. Društvene mreže

Podatke na društvenim mrežama velikim delom obrađuje sam operater, i na taj deo Sognare ima ograničen uticaj.

Detaljnije informacije o obradi podataka od strane operatera platforma društvenih mreža i o mogućnostima prigovora možete pronaći u njihovim pravilima o zaštiti podataka:

Podatke prikupljene na društvenim mrežama obrađujemo u svrhu informisanja potrošača o aktuelnim promocijama i ponudama, a u cilju interakcije i unapređenja odnosa sa pratiocima.

Podake prikupljene na društvenim mrežama na osnovu pristanka kao što su komentari, video snimci, slike, lajkovi, objavljuje operater. Sognare ove podatke ne deli sa trećim licima i zadržava pravo brisanja nezakonitih sadržaja, komentara mržnje, eksplicitnog sadržaja i podataka koji predstavljaju krivično delo.

Sa operaterom društvene mreže delom postoji odnos u skladu sa čl. 45 Zakona (zajednička odgovornost):

Za metode web praćenja koje operater platforme društvene mreže omogućava, operater i mi smo zajednički odgovorni. Web praćenje (webtracking) može pritom da usledi i nezavisno od toga da li ste na platformu društvene mreže prijavljeni ili registrovani. Kao što smo već napomenuli, nažalost samo ograničeno možemo da utičemo na metode web praćenja operatera, na primer ne možemo da ih isključimo.

Pravni osnov za metode web praćenja je legitiman interes, koji se sastoji u tome da se platforma društvene mreže i konkretna fan stranica (fan-page) optimizuju.

2.10. Video nadzor

Sognare u svim maloprodajnim objektima koristi video nadzor za potrebe bezbednosti svojih zaposlenih i imovine, i radi otkrivanja krivičnih dela i drugih spornih situacija. Obaveštenje o video nadzoru se nalazi na ulazu u svaki naš maloprodajni objekat i isto se koristi u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju. Informacije prikupljene putem video nadzora čuvamo u vremenskom periodu koji nam omogućava da pomognemo regulatornim telima i organima za sprovođenje zakona, a najduže 30 dana, nakon čega se svi podaci automatski brišu. Ove informacije se čuvaju na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti i pristup je ograničen samo na kvalifikovano osoblje obezbeđenja.

3. Ko ima pristup Vašim podacima?

Nama je od izuzetne važnosti zaštita Vaših podataka o ličnosti, upravo zbog toga vodimo računa da Vaši podaci o ličnosti ne budu ustupljeni neovlašćenim licima. Unutar naše kompanije, pristup podacima, koje ste nam stavili na raspolaganje, imaju samo oni sektori, odnosno oni zaposleni kojima su isti neophodni za ispunjenje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni, a kojima je u opisu posla obrada podataka o ličnosti.

Pored naših zaposlenih, u cilju pružanja određenih usluga, Vaše podatke možemo da ustupimo trećim licima – našim partnerima koji pružaju usluge u ime Sognare (npr. Kurirska služba, IT partneri koji se bave održavanjem našeg web sajta/mobilne aplikacije, služba reklamacije partnera dobavljača).

U svim ovim slučajevima naš odnos sa eksternim parterima i način zaštite i postupanja sa Vašim podacima o ličnosti obezbedili smo ugovorima u skladu sa Zakonom.

Većinu radnji obrade podataka o ličnosti sprovode partneri koji svoje poslovne aktivnosti obavljaju na lokacijama u Republici Srbiji. Međutim, neke od radnji obrade podataka o ličnosti mogu pružiti i naši partneri koji imaju registrovano sedište u EU ili trećim zemljama. U tim situacijama prenos podataka o ličnosti u takve zemlje se vrši na osnovu odluke o adekvatnosti za zemlje EU/EEA u skladu sa članom 63 Zakona ili na osnovu adekvatnih garancija u skladu sa članom 65 Zakona (Standardnim ugovornim klauzulama izrađenim od strane Poverenika).

4. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Lične podatke čuvamo onoliko koliko je to neophodno za ispunjenje gore navedenih svrha. Pri tome, vodimo računa o zakonskim obavezama čuvanja podataka o ličnosti.

U slučaju kreiranja profila na našem sajtu ili prikupljanja podatka po osnovu saglasnosti, podaci o ličnosti će se obrađivati sve do brisanja korisničkog profila odnosno povlačenja date saglasnosti. Pri čemu opoziv saglasnosti ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu saglasnosti pre opoziva.

Podatke, prikupljene na osnovu saglasnosti, obrisaćemo i pre povlačenja saglasnosti, ako je ostvarena svrha za koju smo prikupljali podatke (kao što to radimo sa učesnicima nagradnih igara).

Kada je osnov prikupljanja podataka zaključenje i izvršenje ugovora, podatke o realizovanim kupovinama i kupcima čuvamo koliko je to predviđeno poreskim propisima i propisima koji regulišu ugovor o prodaji. (npr. podaci o uloženim reklamacijama se čuvaju koliko je to propisano Zakonom o zaštiti potrošača).

Nakon isteka predviđenih rokova, odnosno nakon povlačenja saglasnosti, ukoliko se podaci obrađuju po tom osnovu, svi podaci o kupcima će biti depersonalizovani odnosno obrisani ili uništeni.

Kada su u pitanju podaci o kupovini, kupac može i sam da izvrši depersonalizciju podataka nakon isteka propisanih rokova. Depersonalizacija se vrši preko linka koji se kupcu dostavlja putem generičkog mail-a prilikom uspešnog kreiranja porudžbine.

5. Podaci o maloletnim licima

Sognare ne obrađuje namerno podatke o ličnosti maloletne dece ispod 16 godina.

U cilju prevencije prodaje proizvoda licima mlađim od 16 godina, Sognare prilikom kupovine kao obavezno polje zahteva unošenje podatke o godini i mesecu rođenja.

Lica koja su mlađa od 16 godina, ne mogu da kreiraju personalizovane profile na našoj internet stranici.

Odraslima se preporučuje da pravilno nadziru maloletnike pod svojim starateljstvom dok pretražuju po internetu, a naročito kada je omogućeno ostavljanje ličnih podataka.

6. Bezbednosne mere

Kako bi se osigurala zaštita podataka o ličnosti Sognare je usvojila čitav niz pravila koja regulišu obradu i zaštitu podataka o ličnosti.

Implementirani su različiti mehanizmi, poput obavezne obuke svih zaposlenih za postupanje poverljivim i ličnim podacima, pristup podacima o ličnosti je dozvoljen samo ovlašćenim licima, a pored toga postoje i jake politike lozinki. Pored navedenog Sognare je imenovala i lice za zaštitu podataka o ličnosti koje pomaže u procesu zaštite i obezbeđivanja bezbednosti ličnih podataka i vodi računa o njihovoj usklađenosti sa Zakonom.

Pored navedenog Sognare je svojim korisnicima omogućila depersonalizaciju podataka, mogućnost preuzimanja svih ličnih podataka koji se nalaze na sajtu (podaci o nalogu, porudžbine, komentari, želje…), i doneta je jaka politika lozinki na ličnim profilima (najmanje 6 karaktera, mala i velika slova, brojeve i znakove interpunkcije).

Sognare stalno prati i u zavisnosti od potreba unapređuje bezbednosne mere, a sve kako bi sprečila neovlašćeni pristup, gubitak ili unišenje podataka o ličnosti.

7. Koja prava imate kao lice na koje se podaci odnose?

U svakom trenutku možete nam se obratiti sa nekim od navedenih zahteva:

 • da Vam omogucimo pristup Vašim ličnim podacima, da odgovorimo za koje svrhe se koriste podaci koji se tiču Vas, kao i da pristupite takvim ličnim podacima, da znate svrhu obrade, kategorije Vaših ličnih podataka koje čuvamo, treće, strane ili kategorije trećih strana sa kojima se Vaši lični podaci dele, period tokom kog zadržavamo podatke.
 • da zahtevate ispravku netačnih, pogrešno unetih i/ili zastarelih podataka;
 • da zatražite brisanje Vaših ličnih podataka ukoliko se obrada zasniva na Vašem pristanku, legitimnom interesu ili ukoliko podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni;
 • da zahtevate ograničenje obrade Vaših podataka, ukoliko osporavate tačnost podataka o ličnosti u roku koji omogućava rukovaocu proveru tačnosti podatka o ličnosti, ukoliko smatrate da je obrada nezakonita, a ne želite da se podaci obrišu, ako ste istakli prigovor ili ako smatrate da Sognare više nisu potrebni Vaši podaci;
 • da podnesete prigovor na način na koji obrađujemo Vaše podatke, čak i u slučajevima kada nije sporno da podatke obrađujemo u skladu sa Zakonom;
 • da uputite pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.

Za sva dodatna pitanja i zahteve u vezi sa obradom podataka o ličnosti možete da kontaktirate naše Lice za zaštitu podataka o ličnosti. Kontakt podaci su e-mail adresa office@sognare.rs

8. Stupanje na snagu i izmene Politike privatnosti

Ova Politika privatnosti stupa na snagu dana 06.03.2023. godine.

Politika privatnosti može biti izmenjena ili dopunjena, u zavisnosti od potreba i promene procesa u Sognare, promene zakonskih okvira ili na zahtev nadležnog organa (Poverenika za zaštitu informaciju od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti).

Preporučuje se da korisnici redovno prate izmene i dopune Politike privatnosti, na Sognare sajtu.

 

 

2.1.8. Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Sognare sistemu.

2.1.9. Povraćaj sredstava

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena proizvoda se kupcu vraća po prijemu istog.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal, u tom slučaju troškovi idu na teret Sognare.

I Procedura za povraćaj sredstava putem online prodavnice

Molimo Vas da pripremite sledeće podatke:

 • Broj Vašeg računa-otpremnice-naloga
 • Broj lične karte
 • Broj dinarskog tekućeg računa na koji će biti uplaćena sredstva
 • Osnov povraćaja ( pogrešan proizvod, neispravan proizvod, odustajanje od kupovine)

Tražene podatke možete dostaviti na mail office@sognare.rs kao i pozivanjem broja telefona 060 6407172 ili  021 383 2998

Kada dostavite potrebne podatke, biće kreirana dokumentacija koja će Vam sa procedurom za povraćaj sredstava biti prosleđena na email adresu koju ste ostavili prilikom kreiranja porudžbine.

Povraćaj sredstava se vrši iskljucivo na gore navedeni način, uplatom na dinarski tekući račun domaćih državljana i nije moguće izvršiti uplatu na račun nerezidenta ili slati novac po kuriru u gotovini.

U slučaju vraćanja robe ili povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Sognare  je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo putem VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja. To znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

II POVRAĆAJ SREDSTAVA U MALOPRODAJNOM OBJEKTU

Sognare svim kupcima omogućava da izvrše povrat/zamenu artikla kupljenog u online prodavnici  duseci.rs ili  u bilo kom Sognare prodajnom salonu.

Proizvod možete vratiti u roku od 14 dana od primanja porudžbine uz priložen račun/otpremnicu. Artikli moraju biti vraćeni neoštećeni, nekorišćeni i u originalnoj ambalaži.

Prilikom povrata artikala u prodavnicu, u mogućnosti ste da odaberete jednu od dve opcije:

 • Povrat novca uplatom na dinarski tekući račun domaćih državljana
 • Povrat novca koji ostaje deponovan, a možete ga iskoristiti odmah ili u periodu od godinu dana, u maloprodajnom objektu ili online prodavnici Sognare.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati info centar 060 640 7172 ; 021 383 2998 ili putem mail info@sognare.rs.

2.1.10 Izjava o PDV-u

Sognare pr Vladimir Krstić je u sistemu PDV-a i na sve usluge na sajtu je izražen PDV u iznosu od 20%.